Našička razvojna agencija NARA d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više o fondovima potražite na www.strukturnifondovi.hr

NAZIV PROJEKTA:
InfoEduNet 2

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt obuhvaća ulaganje u razvoj i nadogradnju usluga unutar usluge provedbe informiranja poduzetnika kroz različite informativne radionice i okrugle stolove, putem web stranice i e-newslettera te kroz aktivnost Poduzetničkog informacijskog pulta.

CILJ PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI:

Pružanje savjetodavne i stručne usluge MSP-ovima kroz aktivnosti informiranja vezano za EU, nacionalne i lokalne natječaje, izvore financiranja te mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava kroz informativne radionice, ali i putem e-newslettera (e-bilten) koji će se slati poduzetnicima.

Nove usluga osigurati će povećanje usluga stručne i savjetodavne podrške, stvoriti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva kroz stjecanje novih znanja i vještina poduzetnicima u svim razvojnim fazama i bolju informiranost kao ključ gospodarske uspješnosti MSP-ova te povećati broj MSP-ova korisnika usluga NARE kao poduzetničke potporne institucije.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I RAZDOBLJE PROVEDBE:

Ukupna vrijednost projekta je 621.374,76 kn. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 619.454,75 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa 75% ukupno prihvatljivih troškova što iznosi 464.591,04 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 01. travnja 2020. do 01. listopada 2021.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • Projektna aktivnost podrazumijeva aktivnosti informiranja MSP-a kroz poduzetnički informacijski pult te informativne radionice.
    • Poduzetnički informacijski pult poduzetnicima osigurava kvalitetne i pravovremene informacije iz različitih segmenata poslovanja. Uz dosadašnje informacije o natječajima i pokretanju poslovanja, informirali bi se na novim područjima – internacionalizacije poslovanja i uvođenja normi. Postojeće web-stranice će se nadogradit sa novim sadržajima i alatima u kojima će se pružati informacije poduzetnicima i sa web-alatom – kalkulatorom za izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva te FADN kalkulatorom za izračun ekonomske veličine gospodarstva. Također će se povezati poduzetnici sa potpornim subjektima kroz organizaciju 6 okruglih stolova.
    • Informativne radionice će se održavati svaki mjesec te će informirati poduzetnike o aktualnim temama – otvorenim natječajima te natječajima u najavi. Poduzetnicima će se slati e-newsletteri u kojim će biti predstavljeni sustavi kvalitete odnosno norme koje mogu unaprijediti procese poslovanje poduzeća kao i nužni koraci za internacionalizaciju poslovanja i sudjelovanje na globalnim tržištima, ali i najnovije informacije o otvorenim natječajima. U okviru povezivanja poduzetnika i potpornih subjekata – škole, komore i jedinicama lokalne samouprave, održat će se svaka tri mjeseca okrugli stolovi na kojima će se raspravljat o kadrovima, udruživanju poslovnih subjekata te razvoju infrastrukture, ali i tržišta.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

KALKULATOR ZA IZRAČUN EKONOMSKE VELIČINE POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA:

Bitan pojam kada se govori o apliciranju na pojedine mjere ruralnog razvoja je Kalkulator za izračunavanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (FADN kalkulator). Ovaj kalkulator koristi Savjetodavna služba prilikom izračuna ekonomske veličine.

Pomoću ovog kalkulatora svaki poljoprivredni proizvođač može izračunati svoju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva. SO predstavlja zbroj vrijednosti svih proizvoda biljne i stočarske proizvodnje dobiven množenjem standardnog outputa svake pojedine proizvodnje zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje, referentno razdoblje za izračun SO odgovara proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci. Kalkulator se sastoji od tablice koja uključuje SO (standard output) za sve stočarske i biljne proizvodnje. Standardni output prikazuje jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda koja je izražena u proizvođačkim cijenama, te uključuje potrošnju u kućanstvima, prodaju, promjene u zalihama proizvoda stočarske i biljne proizvodnje i potrošnju na gospodarstvu.

Na ovoj web stranici koristmo kolačiće u svrhu poboljšanja performansi stranice i analitike koja nam služi za poboljšanje korisničkog iskustva. Prihvaćam Pročitaj više