Našička razvojna agencija NARA d.o.o.

Pravo na pristup informacijama I ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/12 i 85/15).

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumetima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima pristup se ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Našičkoj razvojnoj agenciji NARA d.o.o., službenici za informiranje.

Zahtjev se podnosi

 • pisanim putem na adresu: Našička razvojna agencija NARA d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31 500 Našice
 • putem elektroničke pošte: nara.nasice@nasice.hr
 • telefaxom na broj: 031/618-162
 • telefonom na broj: 031/618-162
 • osobno na adresu: Našička razvojna agencija NARA d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31 500 Našice

 

Izvješća:

 

Našička razvojna agencija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je određena sukladno kriterijima iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 • Obrasci
  • Obrazac – zahtjev za pristup
  • Obrazac – zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  • Obrazac – zahtjev za ponovnu uporabu informacije
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje
 • Odluka o načinu pristupa informacijama i ustrojavanju Kataloga informacija  Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.
 • Godišnje izvješće

Na ovoj web stranici koristmo kolačiće u svrhu poboljšanja performansi stranice i analitike koja nam služi za poboljšanje korisničkog iskustva. Prihvaćam Pročitaj više